Gıda Sektörü

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Mükemmel Hizmet Kusursuz Sistem
Başlık

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ


ISO NEDİR?

ISO, teknolojiden gıda güvenliğine, tarıma ve sağlık hizmetlerine kadar hemen hemen her endüstriyi kapsayan 22665 adet Uluslararası Standart ve bunlarla ilgili belgeler yayınlamış olan bağımsız uluslararası bir sivil toplum kuruluşudur..

ISO Uluslararası Standartları, ürün ve hizmetlerin güvenli, güvenilir ve kaliteli olmasını sağlar. İşletmeler için, israfı ve hataları en aza indirerek ve verimliliği artırarak maliyetleri düşüren stratejik araçlardır. Şirketlerin yeni pazarlara erişmesine, gelişmekte olan ülkeler için oyun alanını düzleştirmesine ve serbest ve adil küresel ticareti kolaylaştırmasına yardımcı olur.
 

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 9001: 2015, kalite yönetim sistemi için kriterleri belirleyen sertifikalandırılabilecek bir standarttır. Faaliyet alanından bağımsız olarak büyük veya küçük herhangi bir kuruluş tarafından uygulanabilir.  170'den fazla ülkede ISO 9001 sertifikalı bir milyondan fazla şirket ve kuruluş bulunmaktadır

 
ISO 9001: 2015, güçlü bir müşteri odaklılığı, üst yönetimin motivasyonunu ve uygulamasını, süreç yaklaşımını ve sürekli iyileştirmeyi içeren bir dizi kalite yönetimi prensibine dayanmaktadır. ISO 9001: 2015'in uygulanması, müşterilerin standart, kaliteli ürün ve hizmet almasına yardımcı olur ve bu durum birçok işletmeye katkı sağlamaktadır. 
 
Bir kalite yönetim sistemi uygulamanın kuruluşlara birçok faydası bulunmaktadır. 
*Çalışmalardan kimlerin etkilendiğini ve kuruluştan neler beklediğini tanımlamak için kuruluşunuzun tüm bağlamını değerlendirilmesini sağlar. Bu, hedeflerin açıkça tnaımlanmasına ve yeni iş fırsatlarının belirlenmesine olanak sağlayacaktır.
*Müşterileri ilk öncelik olmasını sağlar ve onların ihtiyaçlarının karşılanmasını ve memnuniyetlerinin artmasına yardımcı olur. Bu durum tekrarlanan ve yeni işlerin artmasını sağlar.
*Tüm süreçler çalışanlar tarafından anlaşılır ve uygulanabilir olmasından dolayı çalışma verimliliğini arttırır. Bu durum üretkeniliği ve maliyetlerin düşmesine yardımcı olur.
*Yasal gerekliliklerin yerine getirilmesini sağlar.
* Bazı sektörlerin ve müşterilerin çalışmaya başlama şartı olarak ISO 9001'i öne sürmelerinden dolayı, yeni pazarlara çıkılmasında yadımcı olur.
* Kuruluşun risklerini tanımlanmasını ve irdelenmesini sağlar.
Danışmanlık Hizmet Teklifi Forumu
Başlık
Ad Soyad
Firma Adı
İlgilendiğiniz Standart
İlgilendiğiniz Hizmet
Telefon
E-mail
Mesajınız
Güvenlik Kodu


Eğitim Teklifi Forumu
Başlık
Ad Soyad
Firma Adı
İlgilendiğiniz Standart
İlgilendiğiniz Hizmet
Telefon
E-mail
Mesajınız
Güvenlik Kodu


İç Denetim Hizmet Teklifi Forumu
Başlık
Ad Soyad
Firma Adı
İlgilendiğiniz Standart
İlgilendiğiniz Hizmet
Telefon
E-mail
Mesajınız
Güvenlik Kodu